Tariffnemnda avgjorde i dag at dokumentasjonskravet for allmenngjøring i renhold er tilstrekkelig begrunnet. Nå sendes saken ut på høring.

Høringsfristen er satt til 1. juni, og neste møte i nemnda er 21. juni. Allerede da kan allmenngjøring bli vedtatt.

Leder i forhandlingsavdelingen i LO, Knut Bodding, sitter i nemnda. Han er fornøyd med at dokumentasjonen holdt, og mener møtet gikk så bra som det kunne for LO.

Nå skal forslaget ut på offentlig høring, før nemnda da forhåpentligvis tar endelig stilling til kravet om å allmenngjøre tariffavtalen før sommeren. Det vil i så fall si at tariffavtalens lønnssatser blir gjort gjeldende for alle som jobber i bransjen – uavhengig av om bedriften de er ansatt har undertegnet tariffavtale eller ikke.

Les saken hos FriFagbevegelse.no