Enighet i panelet: Med politsk vilje kan mineralnæringen i Norge blomstre, var det enighet om i panelet. Fra venstre: Debattleder Per Henrik Stenstrøm , Bror Ynge Rahm, seniorrådgiver i Norsk Industri, Are Tomasgard, LO-sekretær, Frode Nilsen, konserndirektør i Leonard Nilsen & Sønner (LNS), Åsunn Lyngedal, stortingspolitiker fra Ap og Magnus Thue, statssekretær for næringsministeren. Foto: Leif Martin Kirknes
Norsk Arbeidsmandsforbund, LO, Norsk Industri og bergverksnæringen etterlyser politisk vilje til å satse på bergverksnæringen.

– Mineralnæringen kan bli en gullgruve. Men vi trenger konkret vilje til politisk handling, åpnet forbundssekretær Anita Johansen i Arbeidsmandsforbundet da hun ønsket velkommen til debatten «Grønn teknologi eller brysom nabo? Mineralnæringen fremtid i Norge» som forbundet arrangerte sammen med Norsk Bergindustri under Arendalsuka.

Olav Hallset, fagsjef politikk og samfunn i Norsk Bergindustri, startet med å dra opp problemstillingene for næringen.

For det første pekte han på manglende kartlegging av mineralressursene, og at NGU (Norges geologiske undersøkelse) ikke har kartlagt mer enn 50 prosent av landet.

– Støtten til leting av NGU ble først halvert, så fjernet helt i statsbudsjettet i 2015, påpekte fagsjefen.

For det andre poengterte han at Norge ansees som lite attraktivt for utenlandske investorer.

– Det er en total mangel på forutsigbarhet. Mens våre svenske og finske naboer har vært kjempeflinke kjempelenge, fortsatte han

Den tredje utfordringen står næringen ifølge Hallset overfor i kommuner og regioner.

– Det er en grunnleggende demokratisk rettighet å bli hørt. Selskap skal kunne pålegges tiltak. Men mulighetene til omkamp er en stor bremsekloss. Når Mineralloven nå skal evalueres er det viktig å se lovverkene i sammenheng. Man må forvente at avklaringer som er gjort i plan- og bygningslovens ikke kræsjer med Mineralloven etterpå, sa Hallset.

Du kan lese hele saken her.