Foto: Scanstockphoto

Snart har medlemmer av LO-forbund i privat sektor mulighet til å samle sin pensjonsopptjening fra nåværende og tidligere jobber i egen pensjonskonto fra LOfavør. 

– Da blir det mer pensjon for pengene, sier LO-nestleder Peggy Hessen Følsvik. 

– For LO er det viktig at arbeidstakerne får mest mulig pensjon for pengene. Derfor gikk vi inn for at det skal være mulig for arbeidstakerne å samle innskuddspensjon fra nåværende arbeidsgiver med tidligere pensjonsopptjening i en egen pensjonskonto. Fra neste år får medlemmene av LO-forbund mulighet til å gjøre dette i LOfavør Egen pensjonskonto i samarbeid med SpareBank 1, sier nestleder i LO, Peggy Hessen Følsvik.  

– Det er du selv som bestemmer over din pensjon, og du kan samle det i en sekk som du kan ta med deg videre i arbeidslivet. Vi har tilrettelagt for at dette skal være enkelt og rimelig for medlemmene, legger hun til. 

Samle pensjonssparingen

Mange arbeidstakere taper mye i fremtidig pensjon med dagens system for innskuddspensjon. Det var en viktig politisk sak for LO-kongressen å redusere gebyrene som arbeidstakere i dag betaler for pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold. Det vil med andre ord være store gevinster for alle å samle pensjonssparingen fra tidligere, nåværende og fremtidige jobber på samme pensjonskonto, fordi store kollektive avtaler gir langt bedre betingelser.  

– Nå lanserer vi et alternativ som kan gi medlemmene lavere gebyrer og økt pensjon. Ved å flytte pensjonssparingen til LOfavør Egen pensjonskonto får medlemmene både etisk og ansvarlig forvaltning hos SpareBank 1, god oversikt og lave priser forhandlet frem av LO, sier LO-nestlederen.   

Mer pensjon

Det innbetales pensjon fra første dag du jobber i en bedrift, og det blir fra neste år slutt på at arbeidsgiver tar tilbake innbetalt pensjon hvis du slutter i løpet av det første året, den såkalte 12-månedersregelen. Dette gir totalt 300 millioner kroner mer i årlig pensjonssparing for disse arbeidstakerne.   

– Når man slutter i et arbeidsforhold med innskuddspensjon, har man hittil fått med seg pensjonsopptjeningen i et enkeltstående pensjonskapitalbevis. Dette er ofte småbeløp med høye gebyrer. Det blir slutt på en praksis som fungerer som en innsamlingsaksjon til forvaltningsbransjen, sier Følsvik. 

Fra nyttår blir slike pensjonskapitalbevis automatisk samlet i en personlig pensjonskonto hos nåværende arbeidsgiver sammen med ny månedlig pensjonssparing, dersom man ikke reserverer seg eller selv velger en annen leverandør, f.eks. tilbudet til LOfavør Egen pensjonskonto.  

Taper på dyr forvaltning

Hun viser til at dette grepet er gjort for at man skal kunne samle oppsparing på ett sted og redusere gebyrene. Bare dette vil ifølge Finansdepartementet innebære 800 millioner kroner i økt årlig pensjonssparing.  

– Det gir mer pensjon for den enkelte arbeidstaker, sier LO-nestlederen.  

Hun legger til at det er mange bedrifter som betaler forholdvis mye for forvaltningen. Det fører til at betydelige beløp fortsatt vil trekkes fra din nye pensjonskonto neste år, for å betale for den oppsparte kapitalen du har hatt med deg inn i bedriftens innskuddspensjon.  

Lave gebyrer

– Så derfor lanserer vi altså LOfavør Egen pensjonskonto, et alternativ for medlemmer med innskuddspensjon hos nåværende arbeidsgiver, som kan gi deg mer pensjon for pengene som dine arbeidsgivere betaler til din pensjonssparing. Det du sparer med lavere gebyrer blir overført fra bedriften til din egen pensjonskonto i LOfavør og besparelsen legges til din pensjonssparing, sier Hessen Følsvik.  

Medlemmer som ikke har opptjening av innskuddspensjon i dag, men som har hatt innskuddspensjon tidligere, vil få et tilsvarende gunstig tilbud, med samme lave gebyrer og forvaltning som LOfavør Egen pensjonskonto gjennom LOfavør Pensjonskapitalbevis. Dette vil være svært gunstig for arbeidsledige, pensjonister og arbeidstakere som ikke har en arbeidsgiver med innskuddspensjon.  

– Det vil komme mer informasjon om de nye medlemstilbudene i tiden fremover, som enkelt kan velges når myndighetenes regelverk for egen pensjonskonto innføres neste år, sier hun.  

Les mer hos LOfavør