Meklingen i årets tariffoppgjør mellom LO og NHO har frist kl. 00.00 søndag 8. april.

Oppdatering kl. 07.00: Mekling pågår fremdeles i oppgjøret mellom LO og NHO. Så lenge mekling pågår skal man gå på jobb som avtalt.

Det er Riksmekleren som uttaler seg mens meklingen pågår. 

Hvis meklingen ikke fører fram, vil nærmere 30 000 LO-medlemmer i privat sektor gå ut i streik. En eventuell streik iverksettes fra arbeidstidens begynnelse og senest kl. 06.00 søndag 8. april. 

For informasjon om resultatet følg med på www.lo.no og www.frifagbevegelse.no