This content has been archived. It may no longer be relevant

Partene i statsoppgjøret har blitt enige. Det blir 300 millioner ekstra til likelønn i staten.

LO Stat har sendt ut denne pressmeldingen 27.5.2010:

Etter en tøff meklingsrunde ble det til slutt enighet mellom partene i staten. Et godt generelt tillegg sikrer alle statstilsatte økt kjøpekraft. Men viktigst av alt, mener LO Stat-leder Tone Rønoldtangen: – Vi har sørget for et historisk likelønnsløft for kvinner i staten.

– Beskjeden fra våre medlemmer var utvetydig da vi gikk inn i årets tariffoppgjør: Gjør noe med lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. Det har vi gjort. Vi er ikke i mål, men årets oppgjør er en bra start, sier Rønoldtangen.

Totalrammen for oppgjøret ligger på om lag 3,3 prosent. Det er noe over resultatet i frontfaget. Ekstramidlene til et løft for noen store kvinnedominerte grupper utgjør rundt 300 millioner kroner

– Vi var avhengig av å få noe ekstra for å løse de helt spesielle utfordringene i årets oppgjør. Partene sto langt fra hverandre da vi begynte, så dette har vært svært krevende. Derfor er jeg fornøyd med resultatet, sier Rønoldtangen.

– Vi har fått et oppgjør som imøtekommer våre medlemmers prioriterte ønsker; et generelt tillegg som sikrer økt kjøpekraft og en gjennomgående likelønnsprofil, sier hun.

Likelønnssatsingen viser seg gjennom alle tre hovedelementene i den økonomiske delen av tariffoppgjøret. Et generelt tillegg med likelønnsprofil, et sentralt justeringsoppgjør med klare likelønnsprioriteringer og likelønnsføringer også på den delen av oppgjøret som gjennomføres lokalt.

Dette ble partene enige om i meklingen:

  • Det gis et generelt tillegg med virkning fra 1. mai 2010. Det starter på rundt 8.500 kroner på de laveste lønnstrinnene hvor LO Stat har medlemmer, stigende til 9.700 kroner opp til og med lønnstrinn 59, og deretter 2,1 prosent fra lønnstrinn 60 til lønnstrinn 98.
  • Det er også avsatt 1 prosent til sentrale justeringsforhandlinger med virkning fra 1. juli 2010. Det er her hovedvekten av likelønnsløftet kommer.
  • I tillegg blir det avsatt 0,8 prosent til lokale forhandlinger pr. 1. september 2010. Også her er det likelønnsføringer.
  • Dessuten er LO Stats leder glad for at staten til slutt droppet kravene som ville vært et angrep på opparbeidede rettigheter på arbeidstid.

Oppgjøret sendes nå ut til uravstemning