I over 30 år har LOs sommerpatrulje besøkt unge som har sommerjobb og sjekket at alt er i orden. Har du en arbeidskontrakt? Får du den lønna dere har avtalt? Eller opplever du kanskje at sjefen er ufin mot deg?

De fleste studenter og elever har en sommerjobb. LO mener det er viktig at dette møtet med arbeidslivet oppleves positivt.

LO jobber for å bedre unges rettigheter i arbeidslivet, spesielt gjennom LOs sommerpatrulje, som arrangeres hvert år.

Fra 15. mai til midten av august kan du ringe LOs sommerpatruljetelefon på 8 100 1999 eller send sms SP til 2030.

Her kan du lese om dine rettigheter!

Du har krav på arbeidskontrakt! 

LOs sommerpatrulje
600 unge tillitsvalgte over hele landet oppsøker ungdom på arbeidsplassene, for å høre hvordan de har det og hva LO kan bidra med, for at de får det enda bedre.