LO-logo LOs representantskap vedtok tirsdag enstemmig retningslinjene for mellomoppgjøret 2015.

 

Les den tariffpolitiske uttalelsen fra LOs representantskap her