LO-leder Peggy Hessen Følsvik mener det er rom for at arbeidstakerne prioriteres i år.

Mandag 27.mars kl. 12.00 møttes LO og NHO møttes til kravoverrekkelse. Herved er lønnsoppgjøret i gang. Blir de ikke enige, kan det bli storstreik.

– LO vil sikre økt kjøpekraft og arbeidstakernes andel av verdiskapingen, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Prisveksten målt ved konsumprisindeksen endte på 5,8 prosent for 2022, den høyeste siden 1988, noe som ga reallønnsnedgang for de fleste lønnstakere.

– I en periode med økte priser, er det kun et skikkelig lønnsløft som hjelper. Det er det vår jobb å sikre at arbeidstakerne får sin del av kaka, legger hun til.

Rom for lønnsvekst

For neste år er prisveksten anslått til 4,8 prosent, mens lønnsveksten hos handelspartnerne er anslått til 5,4 prosent. 

– Det betyr at det er rom for at arbeidstakerne prioriteres i år. Lønnsomheten i næringslivet er god, og lønnsveksten hos de vi handler med blir høyere enn den norske. Det betyr at konkurranseevnen til norsk industri er bli bedre, sier Følsvik.

Forskjellene øker

LO-lederen er spesielt kritisk til at lønnsforskjellene øker mellom enkelte grupper, blant annet får lederne i privat sektor vesentlig større lønnsvekst enn arbeiderne.

– Våre medlemmer forholder seg til de rammene som gis i forhandlingene, mens det er andre grupper som får vesentlig mer. Det er ikke holdbart i lengden, sier LO-lederen.

– Samtidig ser vi at kommunal sektor har hatt en gjennomgående lavere lønnsvekst enn andre grupper de siste tre årene. Det øker forskjellene, og må rettes opp i, avslutter hun. 

Les hele vedtaket her.
Les mer om lønnsoppgjøret hos FriFagbevegelse