Forhandlingene for renholdsbransjen er satt til 8.-9. desember.

Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel møtes tirsdag 8. desember kl. 11 for å forhandle frem en ny overenskomst for renholdsbransjen. Norsk Arbeidsmandsforbund har over 4500 medlemmer på overenskomsten. 

Følg med på hjemmesiden for oppdatert informasjon.