Forhandlingene for mellomoppgjøret starter onsdag 24.mars.

Årets tariffoppgjør er et mellomoppgjør, som betyr at det kun forhandles om lønn.

Etter LO-leder Hans-Christian Gabrielsens bortgang, er kravoverleveringen utsatt til 24. mars. Samme dag starter forhandlinger mellom LO og NHO, som etter planen skal gå over to dager. Forbundsleder Anita Johansen er en del av LOs forhandlingsutvalg. 

Dersom partene ikke blir enige, møter de til mekling hos Riksmegleren 9.–10. april.

Her kan du lese LOs tariffpolitiske uttalelse, der hovedkravene for lønnsoppgjøret er formulert.

Forvirret? 
Her er FriFagbevegelses tariffleksikon