Lurer du på om du skal ha full lønn på 17.mai dersom bedriften holder stengt?

– Ja, det skal du.edit-istock_000005667802medium

Vilkåret er at du må ha vært ansatt i bedriften de siste 30 dagene før 17. mai, og det er et krav at du som arbeidstaker
skulle ha vært på arbeid disse dagene dersom det ikke hadde vært en høytidsdag eller en søndag.

Les mer om dette i egen lov «Lov om 1 og 17 mai som høgtidsdager» HER.

Hva skal du ha i lønn?
– Du skal ha samme lønnstillegg som du måtte ha krav på for søndager.
Dersom lønnsspørsmålet ikke er avtalt ved avtale eller regulativ skal den vanlige lønnen tillegges minst 50 % av vanlig lønn.

Når taper du retten til lønn?
– Dersom du uten samtykke av arbeidsgiveren uteblir fra jobben siste virkedag før høytidsdagen eller første virkedag etter høytidsdagen. 

Dette gjelder allikevel ikke når du som arbeidstaker uteblir ved egenmelding eller attest fra lege.

Les mer på FriFagbevegelse