Målgruppe: medlem av en LO favør-komité, tillitsvalgte

Sted: Scandic Solli plass, Oslo

Dato: 12. -13. februar 2020

Påmeldingsfrist: 4. januar 2020

 

Hensikten med kurset er at deltakerne skal bli tryggere på, stoltere av og mer kunnskapsrike
om hvordan man snakker om forbundenes fordelsprogram, både til medlemmer og mulige
medlemmer.
Er du medlem av en LOfavør-komite, tillitsvalgt med engasjement og hjerte for rekruttering
og medlemsbevaring, er du midt i målgruppa for dette kurset. Det er du også om du jobber i
et av LOs forbund med rekruttering og medlemskontakt.
Kurset er lagt opp som en miks av inspirerende innledninger, samarbeid i grupper og
erfaring- og kunnskapsdeling i plenum. I løpet av kursdagene berøres blant annet temaer
som vervesamtaleteknikk, innvendinger, argumentasjon og litt produkt.
Runa Bolstad Laume og Kjersti Andresen leder deltakerne gjennom kurset.
LOfavør dekker reise, opphold med mat og drikke etter LOs regler. Det er ingen kursavgift.
Deltakerne ordner selv reise og fyller ut reiseregning i etterkant.
Det er begrenset antall plasser, og først til mølla prinsippet gjelder. Det er viktig at du kan
være tilstede under hele kurset.
Meld deg på til runa.bolstad.laume@lo.no innen fredag 4. januar 2020