Målgruppe: tillitsvalgte og medlemmer i staten og Spekter-området

Kurset skal gi oversikt over grunnleggende begrep og ulike teoretiske retninger i studiet av organisasjoner. Hensikten er å vise hvordan organisasjonsteori kan være et redskap i analyser av hvordan organisasjoner, institusjoner og institusjonelle rammer etableres og utformes, vedlikeholdes og endres. Kurset skal styrke deltakernes evne til å forholde seg kritisk til ulike teoretiske perspektiver, samt fremme selvstendig tenkning og kreativitet i behandlingen av konkrete organisasjonsproblemer.

Planlagte samlinger:

  • Bergen: Uke 3: 13. – 15. januar 2020
  • Sørmarka: Uke 10: 02. – 04. mars 2020
  • Sørmarka: Uke 17: 20. – 22. april 2020

For mer info: http://www.lostat.no/kursoversikt/ole-organisering-laring-og-endring-uib-var-2020

For faglig omtale av kurset: https://www.uib.no/admorg/38350/aorg602-organisering-læring-og-endring-ole