Kurset blir avholdt ved Sørmarka Konferansehotell, 1404 Siggerud i tidsrommet 3. – 5. desember 2019

Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer i Spekter-området.

Søknadsfrist: 4. oktober 2019.

 

For nærmere informasjon om kurset og påmelding: http://www.lostat.no/kursoversikt/omstilling-i-spekter-host-2019-article2782-117.html

Kurset gir deltakerne forståelse for omstillingsprosesser. Temaer som belyses er: Hva er omstilling, hvilke lover og avtaler regulerer omstilling og medbestemmelse i Spekter, og hvordan påvirker omstilling tillitsvalgte og verneombudenes rolle i omstillingsprosesser.  

Deltaker søker selv arbeidsgiver om permisjon med lønn etter Hovedavtalen i Spekter: § 52 pkt. c (tillitsvalgte) eller § 26. pkt. b (medlemmer)

LO Stat dekker reisekostnader, opphold og utgifter til eventuelt barnepass etter gjeldende satser.