LOs sommerpatrulje er i år på veiene for 26. gang for å sjekke unges arbeidsforhold. Hvert år avdekkes flere brudd på blant annet arbeidsmiljøloven og tariffavtalene. På grunn av sommerpatruljen har flere brudd blitt ordnet opp i og unge har fått hjelp og veiledning.

Vi håper flest mulig kan være med også i år for å se til at unge har det bra i arbeidslivet. Om du ønsker å være med, ikke nøl med å ta kontakt, kursing vil bli gitt.