Onsdag ble LO og Virke enige om en forhandlingsløsning. Resultatet har en ramme tilsvarende mellomoppgjøret LO-NHO.

HK har flest medlemmer i Virke-bedriftene, etterfulgt av Norsk Transportarbeiderforbund. Også EL & IT Forbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund, Fagforbundet, Fellesforbundet, Norsk Tjenestemannslag og Fellesorganisasjonen deltar i forhandlingene med Virke.

Les protokollen og mer om oppgjøret hos LO