-Arbeid er den beste måten å bli integrert på. Skal flyktninger med varig opphold komme raskt ut i jobb, må vi tenke annerledes. NHO og LO foreslår derfor at det innføres en generell ordning med arbeidspraksis med lønnstilskudd. Bedriftene som deltar skal følge vilkårene i tariffavtalen og vil motta et lønnstilskudd for hver person i ordningen.
 
 
– Kombinasjonen av et stramt arbeidsmarked og asyltilstrømmingen gjør situasjonen særlig krevende. Vi tror et lønnstilskudd vil gjøre det lettere for flere grupper av arbeidssøkere, som f.eks. unge, arbeidsledige og de som har fått varig opphold, i å komme i arbeid.
Et slikt tilskudd vil også gjøre det enklere for arbeidsgivere å tilby arbeid til flere. Vårt velferdssystem er avhengig av at flest mulig kan forsørge seg selv. Det er også det beste for den enkelte, sier Kristin Skogen Lund.

– Her må vi tenke helhetlig. Sannsynligheten for å få arbeid på stedet bør være styrende for hvor vedkommende blir bosatt.  Tiltaket må også støttes opp med relevant språkopplæring, og de som allerede har noe utdanning bør vurderes for supplerende påbyggingskurs i utdanningssystemet, sier Gerd Kristiansen.

Les mer hos LO