Likelønn handler om økonomisk uavhengighet og frihet.

16. november markeres Likelønnsdagen i Norge. Fra denne dagen jobber kvinner i prinsippet gratis ut året, på grunn av lønnsgapet mellom kvinner og menn. Kvinner tjener i gjennomsnitt 87,6 % av menns lønn. Regner vi med deltidsarbeid, står det enda dårligere til. 

Kvinnedominerte yrkesgrupper er systematisk lavere lønnet enn mannsdominerte yrkesgrupper. Dette er den viktigste årsaken til likelønnsgapet. Likelønn handler om økonomisk uavhengighet og frihet. I en tid hvor prisene stiger, rentene øker og strømprisene har vært rekordhøye betyr det noe for folks økonomi. Kvinner i Norge er overrepresentert blant de lavtlønte. Til tross for fagforeningenes innsats og en frontfagsmodell som gagner alle arbeidstakere, ser vi en bekymringsfull utvikling der lønnsgapet knapt blir mindre. Andelen lavtlønte har også økt i de senere årene. 

LO arrangerte i anledningen et frokostmøte der likelønn var tema. Representanter fra ulike forbundsområder delte sine perspektiver på situasjonen og hva det betyr for deres medlemmer. Der ble også årsakene til det vedvarende likelønnsgapet satt i fokus og noen refleksjoner rundt hvordan vi kan lukke lønnsgapet og oppnå likestilling. 

Her kan du se LOs frokostmøte