Likelønnsdagen 15.november er et symbol på at kvinner fra denne datoen og ut året i prinsippet jobber gratis.

Mandag 15. november markerer vi likelønnsdagen. Frokosten arrangeres fysisk på Kulturhuset i Oslo, og strømmes på Facebook og www.lo.no. Forbundsleder Anita Johansen stiller i panel. Vi setter sammenhengen mellom lavlønn, deltid og kjønn på dagsorden. I tillegg ser vi på betydningen av lokalt likestillingsarbeid i samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte.
 
Program:
08.30 – 08.35: Velkommen ved Julie Lødrup
Lavlønn, deltid og kjønn: Hvem har de laveste lønningene og hvordan kan vi sikre alle muligheten til å forsørge seg selv?

08.35 – 08.50: Lavlønn, deltid og kjønn: Hvilke kvinner er det som har særlige utfordringer med å forsørge seg selv?
Innlegg ved Fafo-forsker Elin Svarstad

08.50 – 09.05: Hva skal til for å nå heltidsmålet?
Panelsamtale med LO-nestleder Roger Heimli, nestleder i HK Elisabeth Sundset og leder i Norsk Arbeidsmandsforbund Anita Johansen.

Del 2: Nye krav til arbeidsgivere om likestilling: Hvordan gjør vi det til verktøy for likelønn?
09.05 – 09.20: Hvorfor skal tillitsvalgte jobbe med aktivitets- og redegjørelsesplikten og hva krever det av LO og forbundene i tiden framover?
Innlegg ved Claus Jervell, faglig sekretær Fellesforbundet og mangeårig rådgiver og avdelingsleder hos Likestillings- og diskrimineringsombudet.

09.20 – 9.35: Fra teori til praksis: Hvordan har ledelse og tillitsvalgte samarbeidet i Bufetat, og hva har vi lært av det?
Samtale med leder og tillitsvalgt (fra Fellesorganisasjonen) i Bufetat.

09.35 – 09.45: Statsråden tar ballen: Ny politikk for likestilling og likelønn! Arbeidsminister og nestleder i Arbeiderpartiet Hadia Tajik oppsummerer og avslutter.