16. november markeres likelønnsdagen 2020

Mandag 16. november markerer LO likelønnsdagen 2020. Fra denne dagen «jobber kvinner gratis», hvis vi sammenligner kvinners gjennomsnittslønn med menns gjennomsnittslønn per årsverk.

På årets likelønnsdag 16. november, settes DELTID på dagsorden på LOs markering av likelønnsdagen. Meld deg på via Facebook-arrangementet, eller se på via LOs hjemmesider.

Delta og hør blant annet Julie Lødrup (LO), Mette Nord (Fagforbundet) og Steinar Krogstad (Fellesforbundet).