Demo - Janita og HildeOnsdag demonstrerte Norsk Arbeidsmandsforbund sammen med kamerater fra hele Europa mot sosial dumping på tvers av landegrensene. Lik lønn og like rettigheter for likt arbeid i Europa var det tydelige kravet.

Mange sør- og østeuropeiske land gjennomgår for tiden økonomiske krisetilstander som har gitt høy arbeidsledighet. Dette er med på å sette fart i at lønninger og rettigheter dumpes innen blant annet bygg-og anleggsbransjen. På bakgrunn av dette tok Den europeiske føderasjonen for bygnings- og trearbeideres (EFBWW) initiativ til demonstrasjon med krav til Europeiske institusjoner og nasjonale myndigheter om å iverksette krav til anstendig arbeidsliv, ordentlig kontroll og effektive sanksjoner

Jungård i mars mot sosial dumpingI forkant av demonstrasjonen vedtok landsstyret en uttalelse om lik lønn og like rettigheter for likt arbeid. I tillegg til å stille krav om ordnede arbeidsforhold, slår uttalelsen fast at framtidige EU/EØS-direktiv må inneholde konkrete tiltak som bidrar til å eliminere alle former for sosial svindel gjennom unndragelser av skatter, sosiale trygder og pensjoner, ulovlig kontraktørvirksomhet, fiktive underentreprenører og falske egenforetak.

Denne virksomheten bidrar i dag til utnyttelse og underbetaling av arbeidskraft i et stort omfang innenfor blant annet bygg- og anleggssektoren i Europa. Forbundet støtter den europeiske fagbevegelses kamp for et felles regelverk mot brudd på regler for arbeidstid, boforhold og underbetaling av arbeidstakere.

Landsstyrets uttalelse om sosial dumping Brussel 23. jan.

Hele toget med fanerI alt 4000 demonstranter marsjerte i kaldt vintervær mot sosial dumping og kalde arbeidsforhold.

Her er hjemmesiden til EFBWW.