Tirsdag 15. august lanserte Norsk Arbeidsmandsforbund, Handel og Kontor og NHO Service og Handel en ny rapport om AFP. Er en reformert AFP som inkluderer alle et bedre alternativ for ansatte og bedrifter i service- og handelsnæringen?

Dagens AFP-ordning i privat sektor er en tariffavtalt pensjonsordning som gir et livsvarig tillegg til alderpensjon fra folketrygden og tjenestepensjon til ansatte i bedrifter som er tilsluttet ordningen. 

Rapporten viser hvordan dagens AFP-ordning virker for ansatte og bedrifter innenfor service- og handelsnæringen, og tydeliggjør behovet for en reformert AFP som et bedre alternativ.

Rapporten viser blant annet at andelen ansatte som jobber i en AFP-tilsluttet bedrift er lav, og at det også er grunn til å tro at det er få av de ansatte i service- og handelsnæringene som faktisk jobber i en slik bedrift som får AFP.

 Les hele rapporten her