Forbundsleder Anita Johansen åpnet Norsk Arbeidsmandsforbund 40. ordinære landsmøte med å hylle de tillitsvalgte i salen. Johansen trakk også frem at vi hatt medlemsvekst i forbundet. 

– Den aller viktigste grunnen til at vi øker i medlemstall, det er dere som sitter i salen, sa Johansen. 

Johansen etterlyser også flere arbeidsfolk i politikken. 

– Vi trenger stemmene til arbeidsfolk, folk som kjenner hverdagen på kroppen, i politikken. Dere som sitter her, er eksperter på arbeidsliv og livet. Om vi en vakker dag får en samferdselsminister fra Norsk Arbeidsmandsforbund, da «hadde det vorte vei i vellinga», sa Johansen. 

Les mer her