Velkommen til digital kvinnedagsmarkering, mandag 8. mars fra 12-13.30

På den internasjonale kvinnedagen 8.mars deltar forbundsleder Anita Johansen i et panel om arbeiderkvinner under pandemien, i regi av LO og Arbeiderpartiet. I koronapandemien har typiske kvinnedominerte jobber stått i frontlinjen. Det gjelder blant annet i helse- og omsorg, varehandelen og det viktige renholdet.

Gjør pandemien at disse yrkene verdsettes bedre? Hvilken politikk trengs for å gi bedre lønns og arbeidsvilkår i yrkene som pandemien har vist viktigheten av?

Panelsamtale med Mette Nord (forbundsleder, Fagforbundet), Elisabeth Sundset (nestleder, Handel og kontor), Anita Johansen (forbundsleder, Arbeidsmandsforbundet), Kjersti Stenseng (partisekretær i Arbeiderpartiet). Ledes av Anette Trettebergstuen.

Arrangementet er åpent for alle og vil være mulig å streame fram til og med 14. mars.

LO og Arbeiderpartiet arrangerer også et panel om voldtekt

Nærmere info om sendeflate og detaljert program kommer.

Se Facebook-arrangement