Den internasjonale kvinnedagen feires den 8. mars hvert år, men dagen er mer enn en dag for å hylle kvinners prestasjoner og rettigheter. Kvinnedagen er en nødvendig påminnelse om den vedvarende ulikheten som fortsatt eksisterer mellom menn og kvinner i samfunnet.

Fremdeles har kvinner lavere lønn, arbeider mer deltid og mange ender opp som minstepensjonister. Dette er en økonomisk realitet som påvirker millioner av kvinnelige arbeidstakere over hele verden, også i Norge.

Kvinner i våre mannsdominerte bransjer sliter fremdeles med blant annet garderobeforhold og trakassering på arbeidsplassen. Derfor fyller vårt nye kvinnenettverk, ERNA-nettverket, en viktig funksjon for å skape trygge og gode arbeidsforhold for kvinner som jobber innenfor anlegg, maskin, bergindustrien og asfaltarbeid- og veivedlikehold. 

Kvinnedagen setter lys på utfordringene vi står overfor, og forplikte oss til å arbeide mot et mer likestilt og rettferdig arbeidsliv for alle. God 8.mars!