Ungdomssekretær Karina Veum ber utleiere om å redusere husleien for lærlinger og studenter

Norsk Arbeidsmandsforbund stiller seg bak et felles krav fra en rekke fagforbund som ber utleiere om å redusere husleien for lærlinger og studenter.

– Per nå har vi ca 4000 permitterte lærlinger i Norge, og jeg er bekymret for læreplassen til den enkelte lærling når dette er over. Samtidig skal man ikke måtte engste seg for bosituasjonen, sier ungdomssekretær Karina Veum.

Ti fagforbund og en organisasjon står bak et brev som er sendt til huseierne og landets studentsamskipnader. Alle er enige om at samskipnadene har et særlig ansvar for å utvise skjønn ovenfor lærlinger og studenter som midlertidig mister betalingsevnen.

– For mange lærlinger er situasjonen at man må flytte på seg for å kunne jobbe. For ungdom i distriktene er det helt vanlig å flytte hjemmefra for å kunne ta de fagene de ønsker på VGS. Disse må kunne fortsette lærlingperioden sin når det åpnes igjen, derfor er det vanskelig for dem å flytte hjem igjen, fortsetter Veum.

– Dette er en tid for solidaritet hvor vi alle hjelper hverandre, ikke en tid der noen få skal tjene på de mange utsatte, avslutter Veum. 

Disse har tilsluttet seg brevet:

 • Norsk Arbeidsmandsforbund
 • Skolenes landsforbund
 • CREO Student
 • El og IT-forbundet
 • Fagforbundet Ung
 • Handel og kontor Ung
 • Industri Energi Ung og Industri Energi Student
 • Norsk Sjøoffiserforbund Ung
 • Norsk Tjenestemannslag Ung
 • Norsk Sjømannsforbund
 • Organisasjonen for norske fagskolestudenter