Det er høy mobilitet i området, og et stort antall pendlere fra Nordre Follo til Oslo hver dag.

For å stanse utbruddet av den engelske virusmutasjonen i Nordre Follo, har regjeringen besluttet at det fra lørdag 23. januar kl. 12.00 skal innføres svært strenge tiltak i flere kommuner på Østlandet.

Tiltakene gjelder for utbruddskommunen Nordre Follo og ni nabokommuner: Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler og Ås. I tillegg er det innført litt mindre inngripende tiltak i 15 randsonekommuner: Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Drammen, Horten, Lier, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Marker, Nittedal, Rakkestad, Rælingen, Råde og Skiptvet.

Den engelske virusmutasjonen er langt mer smittsom enn variantene som har dominert i Norge så langt. Folkehelseinstituttet vurderer at faren for spredningen av mutasjonen er stor, både innad i Nordre Follo og til andre kommuner. 

Alle bør unngå reiser som ikke er strengt nødvendige. Hvis du bor i Nordre Follo eller en av nabokommunene, er  anbefalingen att alle bør unngå besøk hjemme, og du bør heller ikke dra på besøk i andre kommuner. Reise til arbeid må anses som strengt nødvendig, men det er påbudt med hjemmekontor dersom det er praktisk mulig.

Les mer her