Til nå har renholdsbedriftene selv stått for grunnleggende opplæringen. Det har også vært få eller ingen muligheter for å formalisere yrkeskompetanse før fagbrev. 

Nå har NHO Service og Handel lansert et felles digitalt opplæringsverktøy som skal gi en felles standard for bedriftene. Opplæringen skjer gjennom en app som gjør det enkelt både for renholderne og lederne å gjennomføre og følge opp opplæringen.

– Dette er en morsom måte å lære det grunnleggende i faget på. Jeg vil tro at mange ikke engang vet at de har en kompetanse innen renhold. Det får de nå dokumentert, sier forbundssekretær Trine Wiig. 

Les mer her