NAF-logo1Forbundsleder Erna Hagensen oppforder medlemmer til å bidra aktivt inn mot landsmøtet i «Erna har ordet»: I slutten av mai 2015 går det 38. landsmøtet til Norsk Arbeidsmandsforbund av stabelen.  Jeg gleder meg veldig til de fire intense dagene, hvor vi skal meisle ut vegen videre for forbundet. Men den aller viktigste jobben i et forbund skjer før og etter selve landsmøtet.

I februar ble vedtektskomiteen og programkomiteen satt ned av forbundsstyret. Disse komiteene har hatt ansvaret for å utarbeide forslag til endringer av vedtekter og nytt handlingsprogram.

Handlingsprogrammet legger føringer for hva Norsk Arbeidsmandsforbund skal ha som sine fremste politiske satsingsområder i årene etter landsmøtet. Komiteene har nå avsluttet sitt arbeid og deres forslag er sendt ut på høring til våre avdelinger.

Erna-har-ordet-VIGNETTAbsolutt alle medlemmer kan være med å spille inn hva de mener Norsk Arbeidsmandsforbund skal mene og gjøre. For meg er det viktig, at så mange medlemmer som mulig, får sjansen til å si hva som er viktig for dem. Da bygger vi styrken i vårt forbund. Derfor oppfordrer jeg avdelingene til å legge til rette for ulike møteplasser, slik at flest mulig medlemmer får gitt sine innspill.

Vi må mobilisere, og vi må vise styrke og samhold. For den sittende regjering vil svekke arbeidsfolks hardt tilkjempede rettigheter og den vil svekke de fagorganiserte. Regjeringen vil legge enda mer makt over til arbeidsgiverne. Det ser vi nå i de endringer som kommer i arbeidsmiljøloven. Det legges for eksempel opp til mer bruk av midlertidige ansettelser og arbeidsgiver får utvidet rett til å pålegge overtid.

Mange gode arbeidsplasser trues, fordi useriøse bedrifter som dumper lønninger og arbeidsrettigheter, vinner an i anbud.  Den sittende regjering har også varslet at de vil fjerne viktige tiltak for å stoppe sosial dumping. På toppen av dette, er tunge kriminelle miljø på full fart inn i våre bransjer for å hvitvaske penger og utnytte sårbare mennesker.  Dette er den politiske situasjonen vi står ovenfor når vi nå går mot vårt 38. landsmøte. Derfor er det handlingsprogrammet vi skal vedta svært viktig.

For at deres arbeidshverdag skal være forutsigbart, krever det et sterkt forbund for arbeidsfolk, der både medlemmer og tillitsvalgte kjenner sine rettigheter og vet hvor skoen trykker. Bred involvering i forkant av landsmøte, vil bidra til at kan iverksette vedtak med stor kraft på alle plan i forbundet. Jeg ønsker alle lykke til med arbeidet!