Meklingen i oppgjøret mellom LO og NHO pågår fremdeles. Møt på jobb til vanlig tid og avvent nærmere beskjed.