Som en av fire i kontrollkomiteen passer Kjell Borglund på at alt skjer etter boka under LO-kongressen.

«Det er jo ikke vår oppgave å si ifra om folk sier noe dumt der oppe på talerstolen»

Kjell Borglund er leder i avdeling 5 Innlandet i Norsk Arbeidsmandsforbund, men også medlem i LOs kontrollkomitè. Under LO-kongressen jobber han i opptil 18 timer i strekk, men tar seg tid til en prat med Arbeidsmanden.

– Jeg har jo taushetsplikt, og det passer meg dårlig, sier han med glimt i øyet, og forteller om da han ble spurt av forbundsleder Erna Hagensen om å stille for Arbeidsmandsforbundet i kontrollkomiteen.

– Jeg har en mistanke om at hun foreslo meg for å gi meg munnkurv.

– Du er egentlig glad i å snakke?

– Ja, de sier det!

En gjeng med veteraner

Under LO-kongressen er det «ja» til all jobbing. Kjell har lange dager, og han liker det. Men først, hva er egentlig en kontrollkomité?

– Det er et organ som skal overvåke alt som skjer innenfor LO. Vi lytter, og vi leser gjennom alt, det vil si samtlige protokoller fra ledermøter, møter i sekretariatet og i representantskapet.

Dette skjer året rundt. Kjell og de tre andre i komiteen, som er Kristin Nielsen, Svein Spilling og Kjell Mjaatveit, leser med lupe og sjekker at alt foregår etter boka. Og boka, det er LOs vedtekter. Ifølge Kjell «ei tynn lefse», men desto mer viktig. Og det krever erfaring å tolke den.

– Vi som sitter i komiteen er en gjeng med veteraner. Du er nødt til å sitte på en del kunnskap for å kunne gjøre dette.

Les hele saken på Arbeidsmanden