KAMPEN FOR Å PUSTE
En kvelende lukt fra forurensende utslipp av røyk, kjemikalier og støv ligger over nabolaget Phola i
Mpumalanga-provinsen i Sør-Afrika. Innbyggerne her er hardt rammet av forurensingen fra gruvedrift
og kullkraftverk, og de internasjonale gruveselskapene gjør lite for å bedre leveforholdene deres.

Norsk Arbeidsmandsforbund og Norsk Folkehjelp har i en årrekke samarbeidet om å hjelpe folk som er berørt av gruveindustriens forurensning i Sør-Afrika.
Vi du lese mer om dette viktige arbeidet? Årsrapporten finner du her:

NAF Norsk Folkehjelp Rapport 2021