1. mai er å regne på linje med søndag, men noen må likevel jobbe. Det er lov om 1. og 17. mai som høytidsdager som bestemmer hva man skal ha i lønn denne dagen.

Både 1. og 17. mai er likestilte med søndager. Ifølge arbeidsmiljøloven, er ikke arbeid tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig. Dersom disse dagene faller på en ukedag, skal man likevel ha betalt vanlig lønn, selv om man ikke jobber.

Dersom man jobber 1. eller 17. mai, har man rett på tillegg. I utgangspunktet skal man ha det samme tillegget som man får på søndager, dersom dette er fastsatt i tariffavtale eller regulativ. Dersom man ikke er omfattet av avtale, er det likevel lovfestet rett til femti prosent tillegg.

Les mer her.