Utålmodige: I tillegg til Brede Edvardsen består Arbeidsmandsforbundet sin delegasjon av Said Hassen, hovedtillitsvalgt i West Facility Management, Irene Skuggen, hovedtillitsvalgt i ISS og Trine W. Hagen, hovedtillitsvalgt i AB Solutions. Ann Jeanette Westrum, regiontillitsvalgt i ISS, er vara, og møtte for Said Hassen. De tillitsvalgte er utålmodige og vil komme i gang med utvalgsarbeidet så fort som mulig.

– Det er mange renholdere som velger å jobbe utover arbeidstiden for å bli ferdig. De jobber gratis, for de er redde for å miste jobben, sier forbundssekretær Brede Edvardsen. Nå skal Arbeidsmandsforbundet og NHO Service sette seg ned sammen for å finne løsninger på bransjens hovedutfordringer.

I fjor måtte Arbeidsmandsforbundet og NHO Service til riksmekleren for å bli enige om en ny overenskomster for renholderne som jobber i private renholdsbedrifter. Langt på natt ble partene enige, både om lønnsøkning, forskuttering av sykepenger – og å sette ned et utvalg som skulle se på utfordringene i renholdsbransjen.

Arbeidstid

«Utvalget skal begynne sitt arbeid høsten 2016 og levere sin innstilling innen sommeren 2017», står det i protokollen. Men utvalget henger etter i tid. De har ennå ikke begynt, men nå er det rett rundt hjørnet, ifølge forbundssekretær i Arbeidsmandsforbundet, Brede Edvardsen.

Ett av områdene de skal prøve å finne en løsning på er renholdernes arbeidstid.

– Helt fra tariffoppgjørene på 1980-tallet har vi hatt arbeidstid og ytelse som tema. Det vi oppnådde i fjor, er at også arbeidsgiverne innrømmer at arbeidstiden er en utfordring. De som prøver å være seriøse taper i konkurransen. De klarer ikke å konkurrere med renholdsselskap som legger inn anbud med mye lavere tid per oppdrag, forklarer Edvardsen.

Rammetimetall

I overenskomsten for renhold er det noe som heter rammetimetall. «For det enkelte området fastsetter bedriftsledelsen et rammetimetall. Rammetimetallet skal gjøre det mulig å utføre de beskrevne oppgaver i h.h.t. renholdsplan og arbeidsomfang. For hvert område fastsettes det en minimumstid pr. dag. Denne tiden skal gjøre det mulig å oppfylle bestemmelsene i renholdsplan og arbeidsomfang for hver enkelt dag. Tidsforbruket registreres daglig med stemplingsur/timelister. I løpet av en kalendermåned skal det arbeides de timer som er fastsatt», står det under paragrafen om arbeidstid

– Problemet er at renholdsbedrifter uten tariffavtale ikke trenger å forholde seg til rammetimetall. De kan putte fingeren i lufta og tenke på et tall. Der en seriøs bedrift estimerer at de skal bruke to timer på ett oppdrag, kan en useriøs levere inn anbud på 15 minutter, utdyper Edvardsen.

Jobber gratis

Og der er vi ved kjernene av problemet for renholdsbransjen i dag, slik Arbeidsmandsforbundet ser det. Det blir større og større områder som skal gjøres rent på kortere og kortere tid. Krav til ytelse, som det heter i bransjen, blir større og større. Og ett sted går grensen.

– Det har vært en utvikling i teknikker, metoder og maskiner de siste 10-årene. Men det er en grense for hva man kan effektivisere, mener Edvardsen, som siterer Hjallis: Ingen kan gå 10.000 meteren på 0 sekunder.

Og sykefraværet øker ifølge forbundssekretæren når renholderne må rengjøre altfor mye altfor fort over lang tid.

– Det er ingen som orker å stå i full stilling som renholder. Sykefraværet skyter til himmels. 60 prosents stilling er det man orker med det tempoet som må holdes.

Han mener for kort tid å gjøre rent er det største problemet i renholdsbransjen i dag.

– Det er mange som velger å jobbe utover arbeidstiden for å bli ferdig. De jobber gratis. Det er ikke bare det at de er ærekjære som gjør at de jobber utover den tiden de får betalt for. De kan få klager på at jobben ikke er gjort dersom de går hjem når arbeidstiden er over, og mange er redde for å miste jobben, forteller Edvardsen.

Les hele saken på FriFagbevegelse.