Studieutvalget i avdelingen inviterer til introkurs

Mandag 3. april kl. 17:00 i Trondheim og på Steinkjer.
Trondheim: Folkets hus 3. etg på avdelingskontoret
Steinkjer: I våre lokaler i Bomvegen 3

Vi ønsker våre nye medlemmer velkommen til en liten samling der vi kort skal gjennomgå
følgende tema:

  •  forbundets historie
  • forskjellen på tillitsvalgt etter vedtektene og tillitsvalgt etter hovedavtalen
  • forbundets vedtekter og handlingsprogram
  • verving/medlemspleie
  • medlemsfordeler og forsikringer

Møtet varer i 3-4 timer og det vil bli servering av pizza.

Grunnet servering ønsker vi tilbakemelding på om du kommer innen onsdag 29. mars til
avd8@arbmand.no eller tlf. 815 45 100 / 469 57 123

Vel møtt!

 

 

 

 

 

InvitasjonIntrokurs3april