Invitasjon til introduksjonskurs vil bli sendt ut i august.
Spørsmål henvendes til avd8@arbmand.no