Regionalt verneombud Geir Kåre Wollum fra Arbeidsmandsforbundet sammen med Fellesforbundets verneombud Harry Eide (t.v.), har kommet tilbake fra oppdrag på vegne av den internasjonale bygg- og trearbedierføderasjonen, BWI. Oppdraget besto i å inspisere to fotballstadioner som bygges for VW i fotball i Qatar i 2022.