Arbeidsfolk som skatter til og arbeider i Norge skal ikke miste inntekten.

Landets grense ble stengt ned i januar for utenlandske arbeidstakere, blant annet i anleggsbransjen. Tiltakene fratar utenlandske arbeidstakere all inntekt som en følge av at de ikke slipper inn i landet.

De opparbeider rettigheter på lik linje som norske arbeidstakere, og må derfor ha like rettigheter ved uforskyldt bortfall av inntekt.

Regjeringen må ta ansvar og vi krever umiddelbar iverksetting av et regelverk for tiltak for en inntektssikring på lik linje med andre grupper som er berørt av innstrammingene under pandemien.

Income security for those affected by closed borders

In January the government closed Norway’s borders for foreign workers, including workers in the construction industry. The national measures have deprived foreign workers of all income as a result of not being allowed into the country.

Foreign workers pay taxes in Norway and must therefore have rights equal to other workers in terms of income security.

The government must take responsibility and we demand immediate regulations for income security for foreign workers.