Dersom tvungen mekling ikke fører fram inntrer konflikt fra 7. april kl. 24.00. En eventuell streik iverksettes fra arbeidstidens begynnelse og senest kl. 06.00 søndag 8. april.

Hvem omfattes av en eventuell streik?
Streiken omfatter nærmere 30.000 av LOs medlemmer i privat sektor. LO har levert lister over samtlige som blir tatt ut i streik til Riksmekleren. Dersom konflikten iverksettes vil omfanget av streiken trappes opp til å gjelde en enda større del av LOs medlemmer. Opptrapping må varsles fire dager før den iverksettes. Streiken omfatter ikke lærlinger.

Hvorfor har LO brutt meklingen?
Det var ikke mulig å komme fram til en løsning under meklingen.

  • LO vil tette hullene i AFP-ordningen for de som uforskyldt faller ut av ordningen på slutten av yrkeslivet, og sikre sliterne en anstendig pensjon fra 62 år.
  • LO vil sikre at også de som tjener minst skal få en anstendig pensjon, og krever pensjonsopptjening fra første krone i Obligatorisk tjenestepensjon
  • LO krever økt kjøpekraft for alle.
  • LO vil hindre sosial dumping ved å sikre at arbeidsgiverne må betale reise, kost og losji for arbeidstakere som de sender på oppdrag.

Praktiske opplysninger
Konflikten organiseres og gjennomføres i samsvar med retningslinjer fra det enkelte fagforbund. Er du i tvil om streikevarslet gjelder din bedrift, ta straks kontakt med oss. LOs distriktskontorer vil også være behjelpelig.

LES OGSÅ

Følg tariffoppgjøret i sosiale medier #tariff2018 og abonner på LOs nyhetsbrev.

Engelsk versjon av løpeseddelen