Søknader om innarbeidingsordning, som må behandles før sommeren, må være mottatt hos oss senest torsdag 20. juni 2019. De som mottas her etter ovennevnte dato, vil ikke kunne bli behandlet før etter ferien.

Dette på bakgrunn av ferieavvikling og saksbehandlingstid.

Vennligst benytt riktige arbeids- og rotasjonsplanskjema og husk navneliste og lokal protokoll. Skjema ligger her.

Søknader som sendes pr. e-post må sendes til: norsk@arbmand.no.

Vi ber dere videreformidle dette i egen bedrift.

På forhånd takk!