LOs medlemsdebatt 2016-17 “Si din mening” er landets største demokratiske debatt om arbeidsliv. Nesten 100 000 medlemmer har deltatt i debatten, og sagt klart ifra om hvilket arbeidsliv de vil ha.

LO-medlemmenes krav, sammen med vedtakene på LO-kongressen i mai, er grunnlaget for de 57 spørsmålene LO har stilt til de politiske partiene foran årets stortingsvalg. 95 prosent av LOs medlemmer sier de vil bruke stemmeretten.

LO-medlemmenes stemmer kan avgjøre valget. Her kan du lese hva partiene mener om et utvalg av våre viktigste saker.

Vi oppfordrer deg til å lese partienes svar i sin helhet. Sett deg inn i hvilke partier som forsvarer dine rettigheter som arbeidstaker og hvilke som vil svekke dem.