Forhandlingene i staten starter torsdag 8. april.

I 2010 er det hovedtariffoppgjør og hele Hovedtariffavtalen er gjenstand for revisjon. Oppstart for lønnsoppgjøret i det statlige tariffområdet er torsdag 8. april klokka 1000. Da møtes partene og forhandlingene starter.

Partene er hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat, Unio og Akademikerne på den ene siden og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) på den andre siden.

Partene forhandler fram til midnatt 30. april.