Nestleder Brede Edvardsen og forbundet er positive til forslaget om å igangsette arbeidet med Nord-Norgebanen

Tirsdag 28.januar var det høring om å igangsette arbeidet med å realisere Nord-Norgebanen. Nestleder Brede Edvardsen deltok på høringen på vegne av forbundet. 

-Til det konkrete forslaget, mener forbundet at en realisering av Nord-Norgebanen både vil synliggjøre en satsing på distriktene og nordområdene og skape økt sysselsetting, sa Edvardsen.

Diskusjonen om Nord-Norgebanen har vært gjenstand for debatt og utredninger i mange tiår. Norsk Arbeidsmandsforbund organiserer arbeidsfolk i bergindustrien og mener at bygging av en slik bane vil skape et langt bedre grunnlag både for nye og etablerte næringer, med tanke på bedre transportløsninger. 

Behovene for bedret infrastruktur både på vei og bane i de nordligste fylkene er etter forbundets oppfatning helt nødvendig i tiden som kommer og må ses i sammenheng med arbeidet med Nasjonal Transportplan og fylkenes satsinger på dette området.

Forbundet er også enig med forslagstillerne at det er forventet at mineralutvinningen på svensk og finsk side vil øke vesentlig, og at dette vil kreve kraftig utbygging på norsk side. Nord-Norgebanen vil være løsningen på denne utviklingen, og vil legge til rette for flere havner og økt banekapasitet. Også utbygging av mineralnæringen på norsk side vil kreve en tilsvarende utbygging av tilgjengelig infrastruktur.

-Forbundet støtter på denne bakgrunn forslaget om at Stortinget ber regjeringen igangsette arbeidet med å realisere Nord-Norgebanen, avsluttet Edvardsen.