Over 19 timer på overtid ble Fellesforbundet og Norsk Industri enig i meklingen.

Solid lønnsøkning og en storstilt etter- og videreutdanningsreform er resultater i lønnsoppgjøret, skriver Fellesforbundet.

– Dette er en stor seier, sier Jørn Eggum.

Partene har blitt enige om lønnstillegg som gir en en total ramme på 5,2 prosent lønnsøkning.

– Vi har avtalt et høyt sentralt tillegg, et ekstra tillegg for de med lav inntekt og en særlig økning til våre folk som jobber offshore. Dette blir et lønnsoppgjør som merkes i lommeboka til våre medlemmer, sier Eggum.

Etter- og videreutdanningsreform

Et av Fellesforbundets hovedkrav i oppgjøret er en etter- og videreutdanningsreform for fagarbeidere. Det har partene blitt enige om, og regjeringen vil bidra aktivt for å få på plass en slik reform.

Nøkkeltall og andre gjennomslag

  • Generelt tillegg på 7 kr
  • Lavlønnstillegg på 3,50 kr
  • Samlet økning i offshoretillegg på 11 kr
  • De fleste andre satser reguleres med 7,5 prosent
  • Det skal i tillegg føres reelle lokale lønnsforhandlinger
  • I dette oppgjøret er også reisebestemmelsene i avtalen forbedret.

Les mer her