HELP ForsikringI forbindelse med prosjekt Forbundsalliansen lå det an til Norsk Arbeidsmandsforbund skulle inngå avtale med HELP om kollektiv advokatforsikring. Landsstyret i Norsk Arbeidsmandsforbund vedtok å videreføre arbeidet med sikte på å ta et endelig beslutning 25. april 2013.  

Medlemsskap i Norsk Arbeidsmandsforbund skal bidra til å sikre deg trygghet i arbeidslivet og ellers. Gjennom medlemsskapet har du alltid hatt muligheten til gratis advokathjelp i arbeidsforholdet ditt og gode forskringstilbud gjennom LOfavør. Nå vurderer Landsstyret om Norsk Arbeidsmandsforbund skal innføre kollektiv advokatforsikring for privat bistand. Norsk Post og kommunikasjonsarbeiderforbund, Norsk Transportarbeiderforbund og Industri Energi har svært positive erfaringer med dette.

Advokatforsikringen dekker advokatbistand ved konflikter og rettsaker innen:
Kjøpsrett (varer og tjenester)
Familierett
Identitetstyveri
Arverett
Fast eiendeom (ikke kjøp og salg av bolig)
Førerkortbeslag i trafikksaker utenom arbeidsforhold

Videre får en 15 timer rådgivning fra advokat per år. Dekning for juridiske kosntader opp til 2 millioner hvs saken må løses i rettsystemet. Tilgang til en rekke nødvendige juridiske dokumenter og skjemaer. Dekning av eventuelt idømte saksomkostninger.

Siden den inngås som en kollektiv ordning vil den bare koste 53 kroner per medlem. LO-medlemmer betaler 120 kroner pr måned. Alle nåværende medlemmer vil få mulighet til å reservere seg mot ordningen.

Ønsker du at din avdeling eller din klubb skal vite mer om dette, kan du kontakte Richard Riekeles i HELP på telefon 07123 eller mobil 91785744. Da vil han bidra til at dere får besøk fra HELP og en grundig gjennomgang av hva forsikringen innebærer.

Førstkommende landsstyremøte torsdag 25. april vil landstyret ta endelig stilling til om de ønsker at Norsk Arbeidsmandsforbund skal inngå en avtale med HELP advokatforsikring.