This content has been archived. It may no longer be relevant

Service- og tjenestebransjens union i Norden, SUN, har fått en ny hjemmeside. SUN er en nordisk organisasjon som består av fagforbund som organiserer arbeidsfolk innen vedlikehold, renhold, forsikring og vakt. Forbundsleder Erna Hagensen sitter i styret, og forbundssekretær Brede Edvardsen er varamedlem.

SUNs formål er å fremme faglig solidarisk arbeid mellom medlemsforbundene og mellom medlemmene innen respektive bransje. SUN skal ha fokus på den faglige utviklingen og andre forhold i bransjene i respektive medlemsland. SUN har omtrent 100.000 medlemmer. 

Føljande fagforbund er medlemmer i SUN

Danmark
Serviceforbundet
3F – Fagligt Fælles Forbund

Finland
Servicefacket PAM
JHL

Färöarna
Havnar Arbeidskvinnufelag

Norge
Handel og kontor
Norsk Arbeidsmandsforbund
Norsk Tjenestemannslag
Fagforbundet

Sverige
Fastighetsanställdas Förbund
SEKO, Service- och kommunikationsfacket
Svenska Transportarbetareförbundet
Handelsanställdas Förbund