Organisasjonsleder Trond Karlsen er ansatt som personalsjef i forbundet med virkning fra 1. oktober 2019.

Landsstyret har vedtatt at det skal foretas suppleringsvalg på organisasjonsleder på landsstyremøte 14.-15. november 2019, og i den anledning ønsker valgkomiteen forslag på kandidater til vervet som organisasjonsleder.

Medlemmer hørende til NAF avd 3 Møre og Romsdal bes om å komme med forslag ved å sende inn forslagene per epost til avd3@arbmand.no innen 21. oktober 2019. Det skal gå klart frem hvem som er forslagsstiller.