Leder i Norsk Arbeidsmandsforbund, Brede Edvardsen, ser positivt på oppkjøpet av Sydvaranger.

Forbundsleder Brede Edvardsen er glad for at det svenske gruveutviklingsselskapet GRANGEX nå har kjøpt Sydvaranger gruver og at de planlegger å investere flere milliarder kroner i utvinning av jernmalm, som følge av økende etterspørsel og priser på jernmalm i Europa.

Sydvaranger gruver er ett av Europas største gruven anlegg og vil kunne skape opp mot 450 arbeidsplasser ved full drift.

– Dette er viktig for både for Kirkenes og hele regionen, samtidig som behovet for økt selvforsyning av jernmalm og andre mineraler på veien mot den grønne omstillingen, står høyt på dagsorden i EU i en urolig tid, sier Edvardsen.

– Jeg ønsker selskapet lykke til i arbeidet med forstudien av prosjektet og håper at vi om få år kan se full aktivitet i Sydvaranger gruver igjen, sier Edvardsen til slutt.