Momenter fra Roar Flåthens og Jens Stoltenbergs innledninger på kartellkonferansen på Gol.

LO leder Roar Flåthen innledet til politisk debatt på Gol i dag. LO er sterke fordi vi er mange og har tyngde bak våre krav. Vi har fortsatt medlemsvekst i norsk LO i motsetning til mange andre land. Vi er i dag 870 000 medlemmer og har i tillegg vekst blant unge og studenterer.  

Vi trenger bare løfte blikket utover landets grenser å se på land som Portugal, Baltikum, England, Hellas som er preget av store kutt i offentlige budsjetter som følge av finanskrisa. Vi er på ingen måte over finanskrisa selv om det går bra i Norge. Den rødgrønne regjeringa har holdt oppe sysselsettinga og en stabil og sunn vekst i norsk økonomi – takk skal du ha for det Jens!. Hva skal vi bruke vår politiske og økonomiske handlekraft til – utnyttelse av naturressursene og samspill mellom privat og offentlig sektor har vært viktige faktorer gjennom årenes løp. Vannkrafta har også skapt verdier fram til i dag. Vi er der vi er fordi vi har ført en politikk til det beste for samfunnet og til beste for våre barn og barnebarn, sa Flåthen.

Den norske regjeringen må støtte opp om bistanden til de fattige landene. Viktig med politisk vilje til tiltak i tråd med finansutvalget.   

Tariffoppgjøret gikk bra på de fleste områder – reallønnsvekst til tross for tøffe økonomiske tider.

LO-lederen fremhevet NAFs lønnskamp for lavtlønnede kvinner i renholdsektoren under streiken i våres. Vi har en godd plattform for likelønn framover –vi har baree begynnt liklønnskampen sa Flåthen.   

Uførepensjon advarer mot en mekanisk debatt – det er mennesker bak disse tallene. Kongressvedtaket ligger i bunn. Må gjelde fram til 67 år. Vi må ha troen på oss selv og at LO sammen med den rødgrønne regjeringen skal finne løsninger på en god uførepensjon sa Flåthen.

Et rent borgerlig flertall med Frp og Høyre vil bety ren borgerlig politikk, man må ikke tro noe annet. Derfor er det viktig hva vi vil videre framover, sa Flåthen.

Kommune og fylkestingsvalget blir viktig understreket Flåthen – det er der tjenestene ytes så derfor må LO og forbunda delta aktivt for å oppnå rødgrønne flertallet også i kommunene og fylkene. Det er ikke mer en tida hvis vi skal få et godt resultat. La oss nå stå sammen i den politiske debatten sammen med Regjeringen så vil vi greie det også denne gangen sa Flåthen.  

Statsministeren fulgte opp LO-lederen med at det alltid er hyggelig å komme til LO-stat på Gol. Dette er en viktig arena for faglig poltisk samarbeid og drøfte felles målsettinger. Sykefraværet er betydlig redusert og det viser at vi oppnår resultater. Arbeidet med IA-arbeidet fortsetter og gratulerer med innsatsen så langt.Styrking av den offentlige velferden har vært viktig for regjeringen sa Stoltenberg.

Nasjonale transportplaner ble tidligere lagt frem men ikke gjennomført. Nå satser vi og overoppfyller NTP med 10 milliarder. Det viktigste enkeltresultatet er at vi har sørget for europas laveste ledighet gjennom finanskrisen. Ingenting bidrar mer til sosial ulikhet enn arbeidsløshet, sa Stoltenberg. Statsministeren gikk også gjennom regjeringens ambisjoner på pensjons og trygdeområdet og understreket at regjeringen ikke hadde trukket noen endelig konklusjon på dette området. Alle som er på uføretrygd i dag – skal beholde samme nivå etter skatt. Det er ikke snakk om kutt i uføreordningen, kun justeringer. Unge uføre skal beholde ytelser på lik linje med i dag. Dette er viktig å få sagt fordi noen tror at det kommer kutt.

De som går på uføretrygd skal få økninger i tiden som kommer som følge av lønnsregulering og den er i vekst sa Stoltenberg. Derfor skal kjøpekraften til disse gruppene opp hvert år. Levealdersjustering av uførepensjon er helt uaktuelt – den skal opp. Men alderspensjonen skal levealdersjusteres og dette er vedtatt av alle partiene i Stortinget under pensjonsforliket. Viktig å ikke blande sammen ordningene som en del gjør i denne debatten, sa Stoltenberg. Vi skal finne gode felles løsninger på disse områdene framover, sa Stoltenberg som også minnet forsamlingen på at Høyre og Frp går i mot mange grunnleggende tiltak for faglige rettigheter som for eksempel etablering av regionale verneombud i renholdsbransjen og kutt i fagforeningsfradraget. LO har innflytelse fordi dere tar ansvar sa Stoltenberg til slutt.
 

Forbundsleder Erna Hagensen vektla i sitt innlegg at regjeringen har levert både på samferdsel og på tiltak mot sosial dumping og at den rødgrønne regjeringen er vårt eneste alternativ og ingen andre. Hun var skuffa over Høyre som i sommer hadde lovet innsats mot useriøsitet i renholdsbransjen, men som i sitt alternative statsbudsjett ikke var villig til å finansiere regionale verneombud i renholdsbransjen. Nok en gang bare tomme ord fra det partiet sa Erna Hagensen. 

Les mer i Arbeidsmanden