Helse- og omsorgsdepartementet har gitt oss medhold i at renhold regnes som «Personell i virksomheter med samfunnskritiske funksjoner som kan få tilbud om barnehage og barneskole».

– Dette var gode nyheter. For at renholdere skal kunne stille i beredskapen og gjøre jobben sin, må de ha tilgang til barnepass, sier forbundsleder Anita Johansen.

I et brev til NHO skriver Helse- og omsorgsdepartementet som følger:

Viser til deres henvendelse til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, som DSB har formidlet til Helse- og omsorgsdepartementet.

I brevet ber dere om klargjøring rundt renholdsvirksomhet og påpeker at renhold, som inkluderer desinfisering, skadesanering, smitterenhold, nedvask av lokasjoner etter at smitte er påvist, bør være omfattet av denne listen.  Helse- og omsorgsdepartementets vurdering er at dette er personell, som er avgjørende for å opprettholde den samfunnskritiske funksjonen helse og omsorg.

Vedlagt følger forslag til mal for brev fra deres virksomhet, om bekreftelse på arbeidsforhold i kritisk samfunnssektor for de som trenger fortsatt tilbud i skole/barnehage.

Vær oppmerksom på at de fleste kommuner forutsetter at en av de foresatte må ta omsorg for barn i hjemmet dersom ikke begge foresatte arbeider i kritisk samfunnsfunksjon.

Bekreftelse for ansatte

 Malen finner du her